C# ile ALT + TAB Tuşunu Engelleme

Merhaba Arkadaşlar,
Bugünkü dersimizde C# projemiz açıkken ALT + TAB Tuşunu engellemeyi analatacağım. Bununla ilgili türkçe kaynak malesef yok. Bende bu yüzden böyle bir makale açma gereği duydum. Normalde Alt + Tab tuşu engellenemez. Bu yüzden biz timer kodu ile her milisaniye klavyeden basılan tuşları kontrol edip ona göre işlem yapacağız.

İlk önce Projemizi açıyoruz. Projemize 1 Adet Timer nesnesi ekliyoruz. Properties kısmından aşağıdaki ayarları yapıyoruz.
Invertal : 100
Enabled : true

Ardından projemizin kod kısmına geliyoruz. Aşağıdaki kütüphaneyi projemize ekliyoruz.

using System.Runtime.InteropServices;

Daha sonra aşağıdaki kodu InitializeComponent(); kodunun süslü parantezinin kapalı olduğu kısımdan sonra ekliyoruz. Genelde değişken tanımladığımız yere ekliyoruz yani.

[DllImport("user32.dll")]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);

Timer nesnemizin tick event’ine girip aşağıdaki kodu ekliyoruz.

SetForegroundWindow(this.Handle);
C# Alt + Tab Engelleme
Visual Studio Windows Form Proje

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.